Χαρτιά σχεδίου

Χαρτιά σέλερ, ριζόχαρτο , σελιλόζα, λαδόχαρτο.