Μπλόκ για σχέδιο

Μπλοκ διαφανή, μπλοκ ριζόχαρτα, μπλοκ μιλιμετρέ, μπλοκ ελευθέρου σχεδίου.