Ετικετογράφοι

Ετικετογράφοι MOTEX ανθεκτικοί στην καθημερινή χρήση και στα χτυπήματα μονής ή διπλής σειράς, ετικέτες μονές ,διπλές και εκτυπωτικές mini print με τα ανταλλακτικά τους.