Λάστιχα Συσκευασίας

Λάστιχα συσκευασίας σε όλα τα μεγέθη σε συσκευασίες 50 gr και 1 kg.