Φάκελλα (Απλά-Σακούλες-Φούσκα)

Φάκελοι αλληλογραφίας, σε όλες τις διαστάσεις, φάκελοι ασφαλείας με φούσκα.

New
ΦΑΚΕΛΟΣ 12-90 9.5 Χ 15cm
New
11002
New
ΦΑΚΕΛΟΣ 4-90 9.5 Χ 12cm
New
ΦΑΚΕΛΟΣ 44Λ 18 Χ 26cm
New
ΦΑΚΕΛΟΣ 6-100 11 Χ 14cm
New
ΦΑΚΕΛΟΣ 8-100 9.5 Χ 17.5cm
New
ΦΑΚΕΛΟΣ 9-90 12.5 Χ 17.5cm