Φάκελλα (Απλά-Σακούλες-Φούσκα)

Φάκελοι αλληλογραφίας, σε όλες τις διαστάσεις, φάκελοι ασφαλείας με φούσκα.