Περφορατέρ

Περφορατέρ με δυνατότητα διάτρησης από 10 μέχρι 100 φύλλα για τον μαθητή τον φοιτητή και τον επαγγελματία.