Καμπυλόγραμμα - Στένσιλ

Στένσιλ γραμμάτων, αριθμών, κύκλων καμπυλόγραμμα σε όλα τα μεγέθη.