Λαχνοί-Ενοικιάζεται Κ.Λ.Π.

Μπλοκ αριθμημένα με αποκόμματα και αρίθμηση 1-100 ή 1-1000 σε διάφορα χρώματα. Υπάρχει η δυνατότητα για παραγγελία με διαφορετική αρίθμηση.