Μπλοκ Χειροτεχνίας

Μπλοκ βελουτέ, μπλοκ κολάζ, μπλοκ γλασσέ μπλοκ χρυσοχάρτονα, φυτολόγια ιδανικά για κατασκευές και κάθε είδους χειροτεχνίας.