Διαχωριστικά

Διαχωριστικά πλαστικά ή χάρτινα 5φ ή 10φ, Α-Ζ , Α-Ω, αριθμών, σε διαστάσεις Α4 και 17Χ25