Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε ζεύγη , τρίγωνα σετ, μοιρογνωμόνια, παραλληλογράφοι και χάρακες.