Παρουσίαση - Προβολή

Βάσεις ακρυλικές μονές ή για πολλά φύλλα, καρτέλες συνεδρίων, κορδόνια με κλιπ.