Διαβήτες

Διαβήτες με μύτη, με μολύβι, με προέκταση για τον μαθητή και τον επαγγελματία.