Εστιατορείου

Απαραίτητα μπλοκ που χρησιμοποιείται στα εστιατόρια για την λήψη παραγγελιών. Είναι αυτογραφικά και δεν χρειάζεται καρμπόν. Το χαρτόνι που υπάρχει πίσω από το εξώφυλλο σκίζεται και τοποθετείται ανάμεσα στα φύλλα για να μην αποτυπώνονται τα γράμματα στα υπόλοιπα φύλλα.