Ειδικά χαρτιά Α4

Χαρτί καρέ, κατριγέ, λογιστικό, συμβολαιογραφικό, πάπυρος