Μπλοκ Ζωγραφικής

Μπλοκ Ζωγραφικής , ακουαρέλας, πολυγράφου, με αυτοκόλλητα σε όλες τις διαστάσεις.